ETERIA streeft ernaar uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen, in overeenstemming met de Belgische wetgeving op dit gebied (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle persoonlijke informatie die u verstrekt via onze verschillende diensten (online of via papieren formulieren) wordt op een volledig vertrouwelijke manier behandeld.
U kunt onze diensten om verschillende redenen gebruiken: om u te informeren over onze evenementen en onze infrastructuur, aanmelden voor een of meer nieuwsbrieven, deelnemen aan een van onze gratis uitnodigingsevenementen, contact met ons opnemen via online formulieren, meedoen aan wedstrijden.

In dit verband, details van ons privacybeleid:

• De verzamelde gegevens
• Ons gebruik van de verzamelde informatie
• Toegang en update van gegevens
• Overdracht van gegevens aan derden
• Gegevensbescherming
• Links naar sites van derden en sociale netwerken
• Bijwerken van ons privacybeleid

De verzamelde gegevens

I. Via onze online diensten

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u een van onze volgende online diensten gebruikt: abonneren op onze nieuwsbrieven, informatie aanvragen via contactformulieren op al onze websites, deelnemen aan wedstrijden via onze netwerken of onze website (http://www.tcr-benelux.eu). Deze persoonlijke gegevens kunnen, afhankelijk van de gebruikte dienst, omvatten: achternaam, voornaam, geslacht, geboortejaar, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
Houd er ook rekening mee dat cookies worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in uw internetbrowser en waarmee u bij elk bezoek uw voorkeuren kunt behouden.
Er wordt geen persoonlijke of nominatieve informatie verzameld via deze cookies.

II. Via papieren formulieren

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u een van onze papieren diensten gebruikt, namelijk: registratie voor de verschillende sportevenementen van het TCR Benelux-seizoen.
Deze persoonlijke gegevens kunnen, afhankelijk van de aard van het evenement, omvatten: achternaam, voornaam, geslacht, geboortejaar, postcode, land, sector van professionele activiteit, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is om veiligheidsredenen van essentieel belang voor onze verschillende evenementen.

III. Recht op het beeld

Door deel te nemen aan een van onze evenementen (autoraces), bent u te allen tijde waarschijnlijk gefotografeerd of gefilmd door een van onze erkende fotografen en cameramannen, of door de productie van de artiesten. Houd er rekening mee dat de reproductie van afbeeldingen van groepen of drukte tijdens openbare evenementen is toegestaan ​​zonder de toestemming van de personen, op voorwaarde dat dit geen inbreuk maakt op de privacy. Als dit het geval is en u inhoud op een van onze websites of onze Facebook-pagina’s wilt verwijderen, kunt u ons uw verzoek sturen door contact met ons op te nemen per e-mail op cedric@eteria.be .

Ons gebruik van de verzamelde informatie

De gegevens die we verzamelen, stellen ons in staat om onze diensten aan te bieden, te beheren en te verbeteren, en om nieuwe te ontwikkelen. Deze stellen ons ook in staat om u op de hoogte te houden van de evenementen waarvoor u expliciet belangstelling hebt aangegeven door u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven.

Toegang tot en bijwerken van gegevens

Zoals hierboven vermeld, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven of deelneemt aan een van onze evenementen. om u de gevraagde informatie te sturen.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming op verschillende manieren te annuleren:

• Door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt aan de voet van elke verzonden nieuwsbrief
door onze zorg
• Door contact met ons op te nemen via het e-mailadres cedric@eteria.be
• Door ons uw verzoek per post toe te sturen naar het volgende adres:

Data Protection Service
Eteria
Cedric Hennau

High Street 47
1330 Rixensart
België

U kunt uw gegevens ook wijzigen en bijwerken of de gegevens die we over u hebben kennen door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres of postadres. Houd er rekening mee dat we alleen schriftelijke verzoeken in overweging nemen.

Overdracht van gegevens aan derden

We delen nooit persoonlijke gegevens die u hebt gedeeld met commerciële derden of partners. Uw gegevens worden op geen enkele manier gebruikt voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbescherming

Wij implementeren veiligheidsmaatregelen die passend en noodzakelijk zijn vanuit een administratief, technisch en fysiek oogpunt, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of het gebruik, toevallig, illegaal of ongeoorloofd daarvan.

Links naar websites van derden en sociale netwerken

Onze verschillende websites bevatten mogelijk links naar sites of sociale netwerken die door derden worden beheerd. De vertrouwelijkheidsregels in dit document zijn niet van toepassing op deze andere sites en netwerken. Wij adviseren u om het eigen privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

Update ons privacybeleid

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid kan veranderen afhankelijk van wijzigingen in onze services, maar ook van feedback die we van onze klanten ontvangen. Dit document zal ook worden aangepast als de wetgeving inzake gegevensbescherming verandert. In geval van substantiële wijziging, zullen wij u op de hoogte brengen via een zichtbare mededeling op onze site en de datum vermelden van de laatste wijziging in de kop van dit document.